Pada 9 April 2011, telah diadakan Pertandingan Rekacipta Solar Boat untuk pelajar Tingkatan 2. Setiap kelas diwajibkan menghantar 1 solar boat yang telah direka. Soat tersebut akan dipamerkan dan ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing. Juri adalah terdiri daripada guru-guru Sains Tingkatan 2. Setiap kelas telah menghasilkan rekaan boat yang inovasi dan kreatif.

Review :

  • Terdapat 8 kelas Tingkatan 2, maka terdapat 8 jenis boat yang berlainan telah dihasilkan.
  • Pelajar telah menggunakan bahan kitar semula untuk menghasilkan boat
  • Hasil rekaan pelajar sangat menarik

Impak :

  • Meningkatkan daya inovasi dan kreativiti pelajar
  • Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang reka bentuk boat yang dihasilkan
  • Melatih pelajar untuk bercakap di khalayak ramai
  • Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang fungsi tenaga solar

Cadangan :

  • Mengadakan perlumbaan antara boat
Advertisements