Tarikh : 21 April 2011

Tempat : Bilik Audio Visual, SMKPP

Taklimat Carbon Challenge

Sehubungan dengan dasar go green, pihak BP Asia Pasific (M) Sdn. Bhd. telah mengambil inisiatif baru dengan memperkenalkan aktiviti Carbon Challenge untuk memupuk kesedaran para pelajar tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Aktiviti ini adalah merupakan koleksi soalan yang diberikan kepada sekumpulan pelajar dan pelajar perlu menggunakan remote yang dibekalkan untuk menjawabnya. SMKPP telah menghantar wakil seramai 53 orang untuk menyertai aktiviti ini.

remote control

remote control

Pelajar perlu menekan remote control yang dibekalkan untuk memberi jawapan yang dipilih. Jawapan yang tepat akan diberikan selepas masa yang diperuntukkan telah tamat. Wakil BP Asia Pasific (M) Sdn. Bhd. , Encik Zukifli Othman telah memberikan penerangan kepada setiap soalan yang dikemukakan. Ini adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar.
Carbon Challenge 1

Carbon Footprint

Terdapat 3 soalan yang telah mendapat markah 100 %.

100 % (1)

100 % (2)

100 % (3)

Advertisements