25 April 2011 – 30 April 2011 :

 1. Review 2010 :

BP SOLAR BOAT PRESENTATION :

 • Kurang memuaskan
 • Konsep inovasi dan penyampaian kurang berkesan
 • 2011 : mementingkan konsep pemasaran & inovasi

BP SOLAR BOAT:

 • Kurang inovasi
 • Tiada logo BP dan sekolah
 • Persiapan tidak lengkap
 • Ada kumpulan yg bt hovercraft
 1. Solar Boat Challenge 2011 :

SOLAR BOAT RACE:

 • Guna bahan kitar semula
 • Merupakan hasil reka cipta tersendiri
 • rekacipta yang kukuh, stabil dan sesuai
 • Mengintegrasikan konsep sains dan fungsi aerodinamik dalam rekacipta
 • Mempunyai logo BP, logo sekolah dan guide wire
 • Tidak mempunyai bateri
 • Solar panel boleh diubahsuai kedudukan
 • Propeller : use the recycle materials

PRESENTATION:

 • Masa : 10 minit (persediaan, penyampaian, cleaning)
 • Slide : Abstrak, Objektif, Teori Sains, Reka Bentuk Inovasi, Percubaan & Penambahbaikan)
 • Reka bentuk inovasi (yang telah dicipta)
 • Nilai komersial
 • Pemasaran & pembungkusan produk
 • Font : Universe 45 line / Arial
 • Size font : 12 / 14
Advertisements