Pengujian daya keapungan telah dijalankan. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengenalpasti bahan utama yang sesuai untuk dibuat boat.

Ekperimen dimulakan dengan menggunakan polisterine (recycle daripada kotak polisterine ink printer)

Polisterine

Seterusnya, menggunakan kertas foam

kertas foam

Seterusnya, menggunakan board foam (skate board)

skate board

Seterusnya, menggunakan tube getah, lidi, polisterine bekas makanan

lidi

paip getah

Semua bahan asas yang dipilih, mempunyai daya keapungan yang tinggi.

Advertisements